8 ایده برای تولید محتوای ویدیویی

  1-مصاحبه شما می توانید با افراد مشهور حوزه کاری خودتان مصاحبه کنید یا افرادی می تواند با محتوای سایت شما مرتبط شود مصاحبه کنید مثلا شما آموزش گیتار می دهید می توانید با یک خواننده معروف مصاحبه کنید بزرگترین مزایا مصاحبه ایجاد ترافیک مناسب برای شما می شود و که اگر آن شخص در […]

پنج تمرین فوق العاده موثر برای ضبط یک ویدیو عالی

من به کسانی برخوردم که بعد از ضبط اولین ویدیو متوجه یک فاجعه می شوند و از من می پرسند چطور ویدیو عالی ضبط کنید معمولا من پنج تا تمرین اصلی می دهم که با تمرین آنان یک ویدیو فوق العاده ظرف مدت 40 روز می توانید انجام دهید تمرین سخنرانی سه دقیقه ای اگر […]

راهنمای جامع پرده سبز کروماکی

من دو سال قبل دوست داشتم یک ویدیو حرفه ای جلوی دوربین ضبط کنم  برای من جالب بود برخی افراد در ویدیو خودشان چطور می توانند جلوه های ویژه به پشت زمینه تصویر خود وارد کنند و رنگ آن تغییر بدهند تا این که به مفهوم پرده سبز آشنا شدم که با نرم افزار مخصوصی […]